אודות החברה

מרכז הסליקה של חברות ביטוח בע"מ (להלן: "מרכז הסליקה"), הינה חברה שהוקמה בשנת 1979 והיא חברת בת של איגוד חברות הביטוח בישראל (ע"ר).

החברה נועדה למתן שירותים טכניים מסוימים לחברות ביטוח, בעיקר בשירותי תקשורת מחשבים בין המבטחים לבין הרשויות. לאחרונה נוסף שירות מידע לציבור בעלי כלי רכב מבוטחים (מידע בנושא היסטוריית תביעות בגין נזקי רכוש שנגרמו לכלי רכב מבוטחים).

הנהלת מרכז הסליקה: יו"ר  – מר יואב ענתבי, מנכ"ל  – מר נסים מזרחי.

השימוש בשירותי מרכז הסליקה פתוח בפני כל חברות הביטוח בישראל, לרבות אלו שאינן חברות באיגוד חברות הביטוח. בנוסף, בעלי כלי רכב מבוטחים יוכלו לקבל מידע כאמור.

לצורך מילוי מטרות החברה, קיימת במרכז הסליקה תשתית טכנולוגית המאפשרת לו לבצע את פעילותו שהינה בעניינים הבאים:

  • ניהול מאגר מידע הכולל נתונים על כיסוי ביטוחי ותשלומי תביעות לרכב רכוש (סוג נזק, ירידת ערך ומצב תביעה). המידע מיועד לבעל הרכב הרוצה בכך וכמו כן לחברות הביטוח שמבקשות אותו.
  • מתן תשתית ממוחשבת לניהול התחשבנות בגין תביעות הנובעות מתאונות לפי ביטוח רכב חובה שמעורבים בהם רכב כבד ורכב קל ("קל-כבד"). ההתחשבנות מנוהלת ע"י רו"ח חיצוני (המתווה "קל כבד" פועל לפי היתר מאת הממונה על ההגבלים העסקיים).
  • מתן שירותי מיכון המאפשרים לחברות ביטוח לפנות בשאילתות למאגר המידע של משרד הרישוי (השאילתות לפי התוספת החמישית לפקודת התעבורה).
  • מתן שירותי קישור למערכות הממוחשבות של ההוצאה לפועל ושל מערכות עיקולי עיריית תל אביב – יפו ומערכת עיקולי המוסד לביטוח לאומי. המערכת מאפשרת לחברות ביטוח לקבל באופן ממוחשב עיקולי צד שלישי ולשלוח תגובות על העיקולים למערכת ההוצאה לפועל.
  • ביצוע פסקי בוררות של מוסד הבוררות ב"תביעות פח" בביטוח רכב רכוש, לרבות גביית האגרה להגשת התביעה לבוררות.
  • שירותי תקשורת עם המשטרה בנושא רכב גנוב ורכב גנוב שנמצא.

קישור לבקשת מידע על רכב משומש

רו"ח (עו"ד)  יואב ענתבי, יו”ר מרכז הסליקה
תואר ראשון בכלכלה, חשבונאות ומשפטים, האוניברסיטה העברית.
תואר שני בהצטיינות במנהל עסקים (MBA), האוניברסיטה העברית

תפקידים בעבר
מנהל תחום ביטוח אלמנטרי, משרד האוצר
מגוון תפקידים ניהוליים בחברות ביטוח (הפניקס, שומרה, כלל).
דירקטור בחברת "דאטה קאר" ודירקטור במרכז הסליקה

תפקידים בהווה
סמנכ"ל כספים, איגוד חברות הביטוח והתאחדות חברות הביטוח.
סמנכ"ל ביטוח אלמנטרי, איגוד חברות הביטוח
חבר ועדת השקעות וחשב, קרן מחקרים

מר נסים מזרחי, מנכ"ל מרכז הסליקה

מר נסים מזרחי בוגר אוניברסיטת תל-אביב בחשבונאות וכלכלה ומחזיק ברשיון רואה חשבון, משנת 1974.
מכהן בתפקיד מנכ"ל מרכז הסליקה מאוקטובר 2002.
עבד בתפקיד סמנכ"ל כספים ותפקידים ניהוליים בחברות ביטוח, כ-27 שנה.