הזמנת מידע על רכב משומש

 רוכש רכב משומש? מעוניין לדעת האם שולמו תשלומים עבור תאונות שעבר הרכב
(כולל ירידת ערך וגניבות)

מרכז הסליקה של חברות ביטוח בע"מ (חברה בת של איגוד חברות הביטוח בישראל) הקים מאגר מידע של תביעות ששולמו על ידי חברות הביטוח בגין נזקי רכוש שנגרמו בתאונות דרכים (לרבות גניבות) לכלי רכב מבוטחים.

למי מיועד השירות

מטעמי צנעת הפרט, שירות קבלת המידע אודות הרכב מיועד רק לבעלי הרכב או מי שהורשה לכך מטעמם.
אם הינך עומד לרכוש רכב משומש והינך מעוניין לקבל את המידע האמור, עליך לבקש מבעל הרכב לקבל את המידע המוצע בשירות ולהעבירו אליך , או לקבל הרשאה.

איזה מידע ניתן לקבל במסגרת השירות?

סוג הכיסוי הביטוחי, שם החברה המבטחת והמידע הבא לגבי תביעות:
הסכומים ששולמו, תאריך הנזק, סוג התביעה (תביעת מבוטח או צד ג'),סוגי הנזק: נזק חלקי לרכב, אובדן גמור (מוחלט), אובדן גמור (להלכה), גניבה ללא מציאת רכב, גניבה עם מציאת רכב, ציון באם התביעה נסגרה או שהיא עדיין פתוחה, ירידת ערך אם הייתה.
יובהר כי במקרה של “אובדן גמור (מוחלט”) הרכב איננו בר תיקון, ובמקרה של “אובדן גמור (להלכה)” הרכב הינו בר תיקון ושיקום, בכפוף לבדיקת מכון מורשה לכך ובהתאם לדיני התעבורה.
ירידת ערך אם הייתה (אינה מדווחת/ מצוינת כאשר הרכב באובדן גמור (מוחלט) או באובדן גמור (להלכה), משום שאין תשלום בגין ירידת ערך, אלא התשלום של המבטח הוא בגין שווי הרכב בהתאם להנחיות הרגולטור.

מובהר כי יתכן שסכומים המוצגים כ"תגמולי ביטוח ששולמו", הינם לאחר ניכוי סכומים מסוימים, כדלקמן :
בתשלומים למבוטח – לאחר ניכוי השתתפות עצמית וקיזוזים שונים כגון חובות פרמיה וכד'.

ובתשלומים לניזוק כצד ג' – לאחר ניכוי סכומים בגין רשלנות תורמת, שווי שרידים (באובדן גמור(מוחלט) ובאובדן גמור (להלכה)) וכד'.

המידע הינו על פי דיווחי חברות הביטוח: “איי.אי.ג’י”, “איילון”, “ביטוח חקלאי”, “ביטוח ישיר”, “הכשרה”, “הפניקס”, “הראל” , “כלל”, “ליברה”,  “מגדל(כולל אליהו)”, “מנורה”, “שומרה”, “שירביט” , “שלמה”.

להלן מפורטים ההערות, ההסתייגויות והסייגים שיִכָּלְלוּ בתשובה לשאילתה אותם יש לקרוא לפני הגשת בקשה לקבלת מידע. – לקריאה לחצו כאן.

 

מהי עלות השירות?

עלות השירות הינה 10 ₪ בלבד (עבור שאילתה אחת בלבד).

ניתן לשלם בכרטיס אשראי או במזומן.

תשלום בכרטיס אשראי:

  • בעל רכב או מורשה מטעמו שישלם בכרטיס אשראי שהינו על שמו (לצורכי זיהוי) יקבל את המידע באופן מיידי באמצעות מייל.
  • בעל רכב שהינו אדם פרטי או תאגיד יכול לשלם גם בכרטיס אשראי שאינו על שמו.
    במקרה זה יש לשלם בכרטיס האשראי באמצעות האתר.
    לאחר התשלום יש לשלוח במייל או בדואר את אישור התשלום שנתקבל יחד עם הטופס המתאים שיוצג במהלך תהליך התשלום ויחד עם צילומי המסמכים הנדרשים בטופס הנ"ל לאימות הזהות של בעל הרכב.
    במקרה זה המידע ישלח למייל של בעל הרכב לאחר קבלת המסמכים ואימות זהותו.

תשלום במזומן:

  • בעל רכב שהינו אדם פרטי או תאגיד יכול לשלם גם במזומן.

יש לשלוח בדואר 10 ₪, יחד עם הטופס המתאים (ניתן להדפיסו / להורידו בעת בחירת האפשרות לתשלום במזומן) וצילומי המסמכים הנדרשים לאימות זהות בעל הרכב כמפורט בטופס.

במקרה זה המידע ישלח לבעל הרכב לאחר קבלת המסמכים ואימות זהותו.